• screen 1

  Jak będzie wyglądało Twoje dziecko?

  Komórka jajowa kobiety zawiera jedną połowę, a plemnik drugą informacji genetycznej dziecka. Dzięki ich połączeniu powstaje nowe życie: pełna "baza danych" o wyglądzie, cechach charakteru i uzdolnieniach dziecka. Już w tym momencie wiadomo, czy za 9 miesięcy urodzi się chłopiec, czy dziewczynka. Dziecko w brzuszku ma połowę genów mamy i połowę taty. Teoretycznie powinno więc być w 50% podobne do mamy i w 50% do taty. A przecież z własnych obserwacji wiemy, że to si właściwie nie zdarza, bo każde z nas bardziej przypomina któregoś rodzica lub dalszego przodka.

 • screen 2

  Kolor oczu dziecka

  Każdy człowiek posiada dwa warianty danego genu odziedziczone po obojgu rodzicach. Matka oraz ojciec przekazują po jednym allelu danego genu swojemu potomstwu za pośrednictwem komórek zwanych gametami. Jeżeli matka pod katem genu OCA2 i EYCL1 posiada w komórkach niegametycznych (komórkach ciała) genotyp bb bb (oczy niebieskie) to za pośrednictwem komórki gametycznej przekaże ona swojemu potomstwu gametę b b (gamety posiadają zredukowany materiał genetyczny o połowę). Jeżeli układ alleli ojca w komórkach ciała wygląda następująco bb G B wówczas, w części jego gamet znajdą się allele b G, a w reszcie b B (nie wiadomo, która gameta będzie brała udział w zapłodnieniu).

 • screen 3

  Kolor włosów dziecka

  To, z jakimi włoskami urodzi się dziecko rzadko kiedy ma cokolwiek wspólnego z włosami w późniejszym życiu (wykluczamy stąd dzieci na przykład Hindusów, czy Murzynów, ponieważ ich maluchy dziedziczą czarne włosy w określonym gatunku i typie). Włosy płodowe, czasami nazywane meszkowymi - ich kolor nie musi mieć nic wspólnego z tym, co później pojawi się na głowie dziecka. Zdarza się, ale to bardzo rzadko, że dziecko urodzi się z włoskami, które nie wycierają się, tylko od pierwszych dni życia rosną i są w miarę mocne - jeśli widzimy dwuletnie dziecko z naprawdę długimi włosami (rzadkość) to można podejrzewać, że jego włoski od razu były tymi właściwymi - jednak kolor tych włosów może się zmieniać tak, jak u wszystkich dzieci.

  Przygotuj zdjęcia

Przygotuj zdjęcie twarzy Twojej i Twojego partnera. Na ich podstawie nasz system przygotuje zdjęcie Waszego dziecka.

  Wyślij

Przejdź przez wszystkie kroki przygotowanego przez nas systemu. W ten sposób wykonasz test na wygląd Waszego dziecka.

Zobacz dziecko

Na podstawie przesłanych zdjęć nasz system przygotuje zdjęcie z przybliżonym wyglądem Waszego dziecka.

Regulamin

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu JakiDzieciak.pl

2. Właścicielem serwisu jest VEOX Marcin Miklaszewski Chlebnia 48a 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 534-235-04-67

3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- serwis internetowy - oznacza stronę internetową wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem,

- użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem,

- SMS Premium – wiadomość SMS z treścią AD.DZIECIAK pod numer 7455. Koszt sms 4 zł + VAT (4,92 zł brutto)

4. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest bezpłatne przy czym uzyskanie wyniku testu jest płatne. Ceny odnoszą się do kosztu uzyskania jednorazowego kodu dostępu. Aby otrzymać wyniki testu należy wprowadzić kod dostępu. Koszty usługi wynoszą dla: Płatność SMS Premium - 4 zł netto (4,92 zł brutto) w przypadku dokonania płatności za pomocą usługi SMS Premium. Wiadomość o treści AD.DZIECIAK należy wysłać na numer 92555.

5. Użytkownik akceptując regulamin:

- oświadcza jednoznacznie, że dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na pokrycie kosztów usługi świadczonych przez organizatora,

- użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów za uzyskanych kodów dostępu do wyniku testu.

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z treścią regulaminu praw użytkownika.

6. Algorytm obliczający wygląd Twojego dziecka opiera się na przypadkowo wybranych zdjęciach, ma on na celu wyłącznie charakter rozrywkowy - zdjęcia nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło odzwierciedlenia swojego potomka w przyszłości.

7. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie mogą korzystać z serwisu internetowego jedynie za zgodą opiekunów prawnych.

8. Akceptacja regulaminu przez użytkownika oznacza zapoznanie się z jego treścią i pełne jej zrozumienie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wycofanie usługi w dowolnym momencie.

Administrator serwisu:

Kontakt: hello@jakidzieciak.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Zaplac.to.

System Zaplac.to działa w sieciach wszystkich wiodących operatorów GSM w Polsce (Era (T-Mobile), Orange, Plus, Play, Polsat Cyfrowy) oraz u operatorów wirtualnych MVNO (Carrefour Mova, myAvon i inni).

Aby zgłosić reklamację zapoznaj się z tym artykułem.